Chhinjh Mela Shankar

Contact

Contact Person : Harshinder Singh Sokhi
Patti Takhar, VPO Shankar
Teh. Nakodar, Dist. Jalandhar, Punjab (India-144042)

S. Jasdev Singh : Chairman : +91-9988-339604
S. Jaswant Singh (Raja) : Vice Chairman : +91-9815-465766
S. Harshinder Singh Sokhi : General Secretary : +91-8725-849500, +91-8729-049500
S. Raghvir Singh (Ex. Sarpanch) : Cashier : +91-9815-563871
S. Balvir Singh Takhar : Cashier : +91-9878-835396